8. 3. 2017

Navazujeme na téma české neziskové organizace Arnika. Podívali jsme se do historie hospodaření s vodou v Trhových Svinech, na výstavbu vodovodu v první polovině minulého století.  Zmapovali jsme umělý kanál z počátku 16. století, zvaný Jalová strouha, který vede vodu ze Svineského potoka do rybničního systému u Trhových Svinů. Dříve tento systém vedl i užitkovou vodu do místní kašny. Je stále funkční v ochraně města proti náhlým záplavám. Mapujeme také současné situaci v povodí: existující vodní zdroje, sledujeme vývoj zásobování obyvatel pitnou vodou z vodovodů, rozvoj a stav kanalizací a ČOV v povodí Svinenský potok. Upozorňujeme na  rizika znečištění zdrojů vody v ČR a na jejich následky: pesticidy ve spodní vodě, rtuť, živinové znečištění a vodní květ.

výstava__VODA nad zlato 2017 v Trh-Svinech