4. 6. 2014

Kdo jsme?
Místní organizaci Strany zelených v Trhových Svinech jsme založili v roce 2013. Rádi bychom přispěli ke zlepšení kvality života ve městě i v osadách – místních částech. Chceme zejména podporovat a rozvíjet kvalitu veřejného prostoru v Trhových Svinech. Ať už se jedná o přeměnu parkových ploch a veřejné zeleně, aby tyto prostory lépe plnily funkce míst pro odpočinek, o vytváření veřejných prostor pro maminky s dětmi, o úpravu příměstských komunikací a stezek pro sportovní a odpočinkové aktivity.

Vedle Svinenského zvonu jsme dalším subjektem, který se jednoznačně staví proti plánovanému dopravnímu průtahu městem a podporujeme plán na tzv. severní obchvat. Rádi bychom prosadili přerozdělení peněz výhodněji pro osady a pokusili se přispět k zavedení tzv. participativního rozpočtu, kdy občané přímo spolurozhodují o využití části obecního rozpočtu. Snažíme se profilovat jako sociálně vnímavý subjekt. Snažíme se také podporovat aktivity jednotlivců i skupin vedoucí ke zlepšení životních podmínek v prostoru nejbližšího okolí jejich bydliště.

Máme mezi sebou historičku umění, ekoložku a jednu z největších znalkyň hub v republice, člověka zabývajícího se prodejem farmářských a místních potravin či ekologického zemědělce věnujícího se dále údržbě jihočeských přírodních rezervací. Pokud nalezneme společnou řeč, rádi mezi sebou přivítáme i Vás. V případě zájmu kontaktujte našeho předsedu Jana Marka na emailu marek.chvalkov@tiscali.cz.

Chcete se stát členy Strany zelených? Zde se dočtete více.