6. 10. 2014

Pro  kampaň do letošních komunálních voleb jsme použili výsledky ankety, kterou jsme roznášeli v létě tohoto roku. Ptali jsme se obyvatel na okruh místních problémů a na to, zda by si naši spoluobčané přáli, abychom se jimi, v případě možnosti mluvit do místní samosprávy, měli zabývat.  Jak píše předseda naší základní organizace Jiří Marek: „Výsledky ankety nás přesvědčily, že lidem ve Svinech a okolí chybí k životnímu komfortu poměrně jednoduché věci: cesty v okolí města upravené pro procházky a výlety na kolech, parky a ostatní plochy veřejné zeleně vybavené dostatkem laviček, dětskými koutky a hřišti… To jsou věci, které bychom rádi pomohli pozvednout na vyšší úroveň. V oblasti našeho zájmu jsou samozřejmě i další standardní témata jako problematika vytápění, kanalizace a územního plánování. V sociální oblasti jsou v centru našeho zájmu v první řadě podmínky pro mladé rodiny s dětmi a pro seniory.“

Trhovosvinensko je krásný kus země pod Novohradskými horami.  I samo město, které je památkovou zónou, má staletou historii už na dálku zviditelněnou barokní věží původně gotického kostela. Místní lidé to vědí, ale dlouhodobě panující vedení města (v současné době koalice ODS s KSČM), nebylo dosud schopné předložit a naplnit kvalitní a konkrétní představu o rozvoji našeho města. Od uplatnění zásad urbanismu ve výstavbě (hlavním a vlastně jediným tématem bylo protěžování tzv. přeložky, tedy zatažení více automobilové dopravy do středu města), až po péči o veřejný prostor. Například jediné upravené a vybavené dětské hřiště, které je výkladní skříní radnice, je pod klíčem a tedy jen pro vyvolené. Typický příklad, jak město hospodaří.  Jedná se spíš o propagaci místní samosprávy ovládané nedemokratickým klientelismem a těch, kdo ze servilního poměru k ní profitují.  Dříve byli Trhové Sviny významné město oblasti na jihovýchod od Českých Budějovic. Nyní jsou už na první pohled zanedbané a neatraktivní, těžko snesou srovnání v rozvoji s nedalekými menšími Borovany či Novými Hrady.  Pro značné dluhy a rozprodaný městský majetek bude obtížené nástupcům město zotavit.  Jsme připraveni k tomu napomoci, pokud se vedení změní a bude usilovat opravdu o veřejný prospěch.

Věra Váchová

volební lídr Strany zelených a nezávislých kandidátů