Vážení občané Trhových Svinů a osad!

Dovoluji si vás pozvat k obecním volbám a navrhnout Vám kandidátku Strany zelených a nezávislých kandidátů. Nemáme ambice místní volby vyhrát, ale rádi bychom do obecního zastupitelstva prosadili jednoho až dva zastupitele, kteří by na jednáních kladli důraz na témata, která byla podle našeho mínění dosud opomíjena. Rádi bychom také vrátili na jednání základní lidskou slušnost a zejména chceme prosazovat, aby jednání zastupitelstva byla jednoduše kontrolovatelná veřejností a aby z nich existovaly dostupné obrazové a zvukové záznamy.

V našem programu jsme zohlednili výsledky jarní ankety, kterou jsme udělali mezi občany Trhových Svinů i osad. Ve věci dopravního řešení jsme pro přesné vyjednání kratší a tím finančně průchodnější severní varianty obchvatu města s omezením zásahů do vlastnických práv majitelů nemovitostí a pozemků. Chceme prosazovat rozdělení finančních prostředků výhodněji směrem k osadám (místním částem) a také princip přímého rozhodování občanů o části rozpočtu. Výsledky ankety nás přesvědčily, že lidem ve Svinech a okolí chybí k životnímu komfortu poměrně jednoduché věci: cesty v okolí města upravené pro procházky a výlety na kolech, parky a ostatní plochy veřejné zeleně vybavené dostatkem laviček, dětskými koutky a hřišti… To jsou věci, které bychom rádi pomohli pozvednout na vyšší úroveň. V oblasti našeho zájmu jsou samozřejmě i další standardní témata jako problematika vytápění, kanalizace a územního plánování. V sociální oblasti jsou v centru našeho zájmu v první řadě podmínky pro mladé rodiny s dětmi a pro seniory.

Naším volebním lídrem je PhDr. Věra Váchová, profesí historička umění. Pochází z rodiny ve Svinech dodnes známého lékaře MUDr. Ladislava Vaňka a jsem přesvědčený, že se jedná o ženu mimořádných osobnostních, organizačních a odborných kvalit. Dáte-li hlas naší poměrně nepočetné kandidátce, nebude to hlas pro vítěze voleb. Přesto jsem přesvědčený, že to pro město i pro osady bude dobrá volba.

Ing. Jiří Marek, předseda ZO Strany zelených v Trhových Svinech

(a obecní zastupitel a kronikář v Čížkrajicích)

 

Naši kandidáti